Умните хора

um_cov.jpg

Всеки от нас има постоянно работа с хора, затова използването на това практическо пособие ще ви помогне максимално да постигнете успехи в междуличностните отношения.

В книгата 'Умните хора' са представени 8 главни способности и план за развитие на успешни взаимоотношения с началството, колегите и приятелите.

- способност да разбирате хората
- внимателно да слушате и да тълкувате поведението на хората
- точно и ясно да излагате своите мисли
- да предявявате изискванията си
- да мотивирате другите
- да установявате полезна обратна връзка
- да оказвате влияние на хората
- да разрешавате конфликти
- да постигате ефективно сътрудничество
- да изменяте старите неефектияни шаблони на поведение

Книгата ще ви помогне да станете човек със здрави и ефективни взаимоотношения с хората и умело да свързва своите интереси с потребностите на другите.