Чудото на гладуването

20170415_1837313333.jpg

Книгата представлява най-пълна и изчерпателна енциклопедия на лечебното гладуване - теория и практика. Описани са подробно процесите при гладуването и видовете гладуване. Съдържа описание как да се провежда гладуването при различни болести.