Психология на емоциите

201704.jpg

Книгата дава най-пълна информация за произхода и развитието на всички позитивни и негативни емоции , и сложните взаимодействия между тях , за техните полезни и вредни функции , и практически насоки , как да ги управляваме , за да извлечем максимална полза за себе си - за здравето, личностното израстване и създаване на ефективни междуличностни отношения.