Енциклопедия на чувствата

Cover Enciklopedia na Chuvstvata.png

НОВОГОДИШНА ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА - 30% = 10,50 лв. 320 стр.
В книгата са представени нови съвременни възгледи по основните видове емоции и чувства.
В настоящата енциклопедия са разгледани над 30 вида чувства, всяко в отделна глава. Във всяка от тях се посочват техните функции и характеристики, как да ги управляваме и използваме за постигане на максимален положителен ефект в междуличностните отношения и трудовата дейност. Предоставени са ефикасни психологически методи за самоконкрол върху чувствата и полезни съвети за преодоляване на отрицателните емоционални ефекти в ежедневието.
„Книгата представлява балансирана колекция от теории, факти, практически съвети и психологически методи, успешно представящи света на човешката емоционалност на масовия читател, а също е подходяща за използване като учебно пособие в университетското обучение по обща психология“ – проф. Б. Минчев.
НОВОГОДИШНА ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА - 30% = 10,50 лв.