Контакт

В полето "Съобщение" опишете Вашата заявка за книги. Укажете заглавие, автор и колко броя от книгата желаете да поръчате. Моля, не забравяйте да посочите адреса, на който желаете да Ви бъдат доставени книгите. Посочете телефон и/или e-mail за обратна връзка. Книгите ще ви бъдат изпратени с колет по пощата.